3d geprinte pook

3D printindustrie blijft groeien

De 3D printmarkt heeft in de eerste helft van 2018 een gezonde groei laten zien. Opnieuw zijn de metaalprinters de grootste groeier. Maar dat cijfer wordt wel enigszins vertekend door de achterstand die 3D metaalprinten heeft op het printen met polymeren.

Gastblog door Franc Coenen, 3D print magazine

Het Britse marktonderzoeksbureau Context komt tot de conclusie dat de uitleveringen van professionele 3D printers in de eerste helft van dit jaar met 22% is gestegen. Metaal groeit met 30%, kunststoffen met 18%. Om dit cijfer goed te kunnen plaatsen, is het van belang te weten dat twee derde van de professionele 3D printers die wereldwijd worden verkocht, machines zijn om polymeren mee te verwerken. Het aantal geïnstalleerde professionele 3D printers voor kunststoffen is veel groter dan die voor metalen. Dat is al lange tijd zo.

Steeds meer eindtoepassingen

Dat beide segmenten met dubbele cijfers groeien, onderstreept de positieve ontwikkelingen rond additive manufacturing in zijn algemeenheid. Steeds meer bedrijven zien de kansen en investeren in 3D printen. Omdat het zeker bij de machines voor kunststoffen om grotere aantallen gaat, mag je aannemen dat het niet meer alleen om prototypes gaat maar dat er serieus geïnvesteerd wordt voor de productie van functionele onderdelen. Zeker aan de kunststofkant komen veel geprinte onderdelen direct in de eindtoepassing, zoals machines, terecht. Bij de 3D metaalprinters is het vooral de medische industrie die vooroploopt als het gaat om de additieve productie van functionele producten, met name dan implantaten. Hier is de omslag duidelijk op gang gekomen. Andere sectoren, zoals de luchtvaartindustrie, staan op het punt om de technologie daadwerkelijk te implementeren in de supply chain. Airbus heeft bijvoorbeeld de eerste onderdelen vrijgegeven en de productie hiervan krijgt stilaan vorm in Duitsland.

Wanneer volgt de auto-industrie?

De enige sector die tot nog toe relatief achterblijft als het gaat om 3D printen van onderdelen voor eindtoepassingen, is de auto-industrie. De grote aantallen en de hoge kosten van 3D metaalprinten tot nog toe houden een echte doorbraak tegen. In de duurdere modellen zie je hier wel de eerste toepassingen ontstaan, waarbij men de kostprijs per onderdeel drukt door het ontwerp zodanig aan te passen dat niet alleen de voordelen van AM maximaal worden benut, maar eveneens de productiecapaciteit van de machine. De nieuwe printtechnologieën, gebaseerd op MIM-poeders en het sinteren van een 3D geprint onderdeel, lijken in de automobielindustrie komende jaren voor een omslag te gaan zorgen. Hierdoor moeten niet alleen grotere series, maar ook onderdelen voor volume modellen geprint gaan worden. Sommige grote toeleveranciers van gesinterde onderdelen voor auto’s investeren momenteel in de eerste machines van de nieuwe generatie 3D metaalprinters.