additive manufacturing wetgeving

Additive Manufacturing wetgeving & normering: kans of bedreiging?

Het bereiken van een constante kwaliteit en betrouwbaarheid zijn essentiële factoren in elk ontwikkel-  en productieproces. Als de Additive Manufacturing industrie de stap naar volledige volwassenheid wil zetten, dan lijkt het onmogelijk om dat te doen zonder normeringen te implementeren die in vergelijkbare industrieën gemeengoed zijn. De vraag is echter: is dergelijke normering, en wellicht wet- en regelgeving die volgt, een kans of een bedreiging voor de industrie?

Helpt een normering of wetgeving bij het overtuigen van potentiele klanten die twijfelen aan de kwaliteit van het AM-proces? Of beperkt het juist de flexibiliteit van de bedrijven die ermee bezig zijn; toch een van de unique selling points van Additive Manufacturing. Deze onderwerpen komen uitgebreid aan bod tijdens RapidPro 2019 in de lezingen track: Norms and legislations in Digital Manufacturing: Threat or opportunity?

Schot in normeringen en standaarden voor Additive Manufacturing

Recentelijk plaatste 3D print magazine een artikel waarin gesteld werd dat er meer beweging komt op het gebied van standaarden en normeringen. Zo heeft het Duitse DIN een adviesraad vanuit de AM-industrie in het leven geroepen en maakte CECIMO een afspraak met het technisch AM-comité van ISO om een bijdrage te leveren.

ISO/TC 261 Additive Manufacturing

Het ISO/TC 261 Additive Manufacturing is het comité dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van standaarden voor de AM-industrie. Onlangs heeft dit comité overeenstemming bereikt met CECIMO, de Europese organisatie voor fabrikanten van gereedschapmachines. Deze overeenkomst opent de deur voor CECIMO om informatie aan te leveren voor de formulering van standaarden.  CECIMO zegt dat hiermee in ieder geval gewaarborgd is dat de ontwikkelingen van regulering en standaarden afgestemd wordt op de behoeften van de bedrijven die betrokken zijn bij de AM-industrie. Dit is des te belangrijker nu de discussie over standaardisatie op een hoog niveau bij zowel de industrie als de Europese beleidsmakers als topprioriteit wordt aangemerkt.

Volgens de koepelorganisatie zijn uiteindelijk door de sector gedragen standaarden beter dan standaarden die van bovenaf worden opgelegd. CECIMO neemt verder al deel aan het ASTM Comité F42 en is recent toegetreden tot de adviesraad van het nieuwe Additive Manufacturing Centre of Excellence, een nieuw initiatief van het Amerikaanse standaardisatie-instituut. Hierin zitten verder professionals van onder andere de US Food and Drug Administration, NASA, Airbus en andere. Dit centrum heeft een eerste investeringsronde aangekondigd om de ontwikkeling van AM-standaarden te versnellen.

In Duitsland heeft het DIN-instituut het onderwerp eveneens opgepakt

De adviesraad die in het leven is geroepen, heeft onder andere tot taak om het werk binnen de NA 145-04 FB Fachbereich Additive Fertigungsverfahren af te stemmen met andere normeringsinstituten, SLM Solutions heeft Dieter Schwarze, een van de grondleggers van het lasersmeltproces en tegenwoordig hoofd wetenschappelijk-technisch onderzoek bij SLM Solutions, afgevaardigd naar deze adviesraad. Hij is inmiddels aangewezen als plaatsvervangend hoofd van de DIN-adviesraad. De Duitse 3D metaalprinterfabrikant neemt ook deel aan de ASD-STAN/D 04/WG 14, een andere Europese werkgroep die zich met additive manufacturing normeringen bezighoudt. Doel van deze werkgroep is om tot standaarden te komen voor aerospace producten die additief van metaal worden vervaardigd.

Audits voor Additive Manufacturing door TÜV Süd

TÜV Süd heeft een aparte AM-certificering ontwikkeld waarbij het mogelijk is voor bedrijven om zich te laten auditen. Met deze audit moet zowel de dienstverlening- als productkwaliteit die fabrikanten van 3D-geprinte werkstukken afleveren, geborgd zijn. Zowel de manier van aansturen van de onderneming, productie, materiaal afhandeling alsook het AM-proces en de nabewerking inclusief kwaliteitscontrole worden door TÜV Süd beoordeeld.

Meer weten over AM-normeringen, certificeringen en audits?

Kom dan op 13 en 14 maart 2019 naar RapidPro. Diverse experts praten u tijdens de speciale lezingentrack bij over de laatste ontwikkelingen en waar u als bedrijf rekening mee dient te houden.  

Registreer gratis uw bezoek