RapidPro Am industrie

RapidPro 2019 weerspiegelt de volwassen wordende AM-industrie

De ontwikkelingen binnen de Digital en Additive Manufacturing gaan rap en de vraag binnen de industrie is veranderd. In plaats van “Wat kan ik met deze technieken?”, stelt men de vraag: “Hoe kan ik return on investment bereiken?”. Een teken dat de Additive Manufacturing industrie volwassen wordt. En laat juist deze overgang centraal staan tijdens de komende editie van RapidPro 2019 op 13 en 14 maart.

Waar tot voorkort de industrie zich nog bezighield met de vraag wat AM kan betekenen, speelt concrete toepassing en ROI inmiddels een steeds grotere rol. Een hele uitdaging, want hierbij komen onderwerpen als business development, (nieuwe) materialen, hard- en software integratie om de hoek kijken. Om nog maar niet te spreken over kwaliteitswaarborging en juridische aspecten als intellectuele eigendom. RapidPro besteedt zowel op de beursvloer, in het congresprogramma als tijdens de nieuw toegevoegde Ask-A-Pro en Meet & Match sessies uitvoerig aandacht aan deze onderwerpen.

Meer dan 3D-printen alleen

“RapidPro gaat inmiddels verder dan 3D-printen, hoewel het nog steeds een belangrijk thema is. De beurs gaat over digital manufacturing en alles wat mogelijk én nodig is om van idee tot concept naar prototype en uiteindelijke serieproductie te gaan”, zegt Tom Wessels, Projectmanager RapidPro bij Mikrocentrum. “Het is belangrijk om de industrie hierbij te ondersteunen. Dat kunnen we als organisatie niet alleen en daarom werken we intensief samen met onder andere Flam3D en het Fraunhofer instituut.”

Ask-A-Pro en Meet & Match

Tijdens de Ask-A-Pro sessies kunnen bezoekers hun uitdagingen voorleggen aan een keur van experts, elk met hun eigen specialisme. Zij hebben niet alleen ervaring in de 3D-printwereld maar ook daarbuiten. Onder andere experts van Fraunhofer, TNO, Flam3D, Fontys Hogescholen, AM Center zijn aanwezig. De sessies duren 20 minuten en zijn bedoeld om de oplossingsrichting duidelijk te maken. Ook nieuw is de Meet & Match, mede georganiseerd met de Kamer van Koophandel. Tom Wessels: “De Meet & Match sluit aan op de behoefte die we bij de bezoekers zien om over concrete projecten te praten. Met goed voorbereide gesprekken is het effectieve rendement van RapidPro hoog voor zowel exposanten als bezoekers.”

Minder kwantiteit, meer kwaliteit

De volwassenwording van de AM markt, is ook terug te zien op de beursvloer. Nu de hype voorbij is, is het aantal aanbieders gedaald, maar de kwaliteit van de huidige aanbieders hoger. Dit maakt ook dat de scope op de beursvloer  breder is. Bezoekers vinden deze editie niet alleen aanbieders van maaktechnologie, waaronder 3D-printen; maar ook bedrijven met software-oplossingen of systemen voor nabewerking van producten.

Gratis toegankelijk

RapidPro 2019 vindt plaats op 13 en 14 maart in NH Koningshof in Veldhoven, Toegang is gratis, meld u direct aan:

Registreer gratis uw bezoek