• 15:30-15:45

Kansen met regionale innovatie programma’s

  • Marc de Haas
  • BOM

De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) is een publieke onderneming die een brug slaat tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid. We hebben geen commercieel belang. Vaak voorziet de BOM in een kapitaalbehoefte: vanuit de fondsen die we beheren en de financiële mogelijkheden die zich vanuit ons netwerk aandienen.