• 16:45-17:00

Structural Electronics

  • Hessel Maalderink
  • TNO - Holst Centre

Technologische ontwikkelingen in processen, materialen en ontwerpmethoden hebben een steeds bredere toepasbaarheid van Additive Manufacturing voor klein-serieproductie mogelijk gemaakt. Een relatief nieuwe richting hierin is de integratie van elektronica in geprinte onderdelen, ook wel structural electronics genoemd. Dit biedt interessante mogelijkheden met betrekking tot o.a. functie-integratie, miniaturisering, verduurzaming, productieautomatisering en flexibilisering. Het biedt ook uitdagingen met betrekking tot o.a. ontwerpmethodiek, product prestatie, produceerbaarheid/uitval, levensduur en recycling. TNO ontwikkeld met partners uit de regio de benodigde technologie en marktkennis.