Program 4 March

 • 10:00-10:25
 • Zaal 1

Characterization of 3D printed materials

 • Ben Broers Customer Relations Manager, Eurofins Materials Science NL BV

3D printen is een techniek die een vlucht neemt in de wereld van productietechnologieën. De mogelijkheden van de verschillende technieken zijn enorm en er ontstaan steeds meer applicaties. Maar weten we eigenlijk wel wat de kwaliteit is van 3D geprinte materialen? In deze lezing zal ingegaan worden op het karakteriseren van een 3D geprint materiaal/product.

 • 10:30-11:00
 • Zaal 1
 • Zaal 1

Industrieel 3D metaalprinten: praktijkvoorbeelden en businesscases

 • 11:00-11:30
 • Zaal 1

3D Technology in Healthcare

In Nederland wint de toepassing van 3D beeldvorming en 3D printen snel terein binnen de gezondheidszorg. 3D virtule operatie voorbereidingen en computer geassisteerde chirurgie hebben bewezen de voorspelbaarheid en nauwkeurigheid van chirurgische ingrepen te verhogen.  Tijdens deze voordracht wordt geillustreerd hoe we middels nieuwe 3D technologie (o.a. 3D printen) de zorg voor artsen en patienten kunnen verbeteren, versnellen en goedkoper kunnen maken. Daarnaast ligt de focus op de manier waarop de zorg de komende jaren verder zal verdanderen door nieuwe ontwikkelingen als augmented relaity, object georienteerde navigatie, robotica en artificial intelligence.

 • 11:30-11:45
 • Zaal 1

Bezoek expositie/demo's

 • 11:45-12:10
 • Zaal 1

Implementing 3D Metrology in 3D Print Processes

 • Niels Maes Application Engineer, GOM Branch Benelux

Leading companies have already made the switch to optical metrology in the more traditional manufacturing processes such as plastic injection moulding, sheet metal forming and casting.
As the additive manufacturing technologies are maturing, more and more companies introduce optical metrology in their processes. Using optical techniques for process control and quality control offers many benefits, especially for 3D printed parts which are often complex, have free forms and are highly customized. During the presentation some use cases will explain how and why optical metrology is implemented throughout the process.

 • 12:10-13:30
 • Zaal 1

Bezoek expositie/demo's

 • 13:30-14:10
 • Zaal 1
 • Zaal 1 - Presented by Fraunhofer

Additive Manufacturing: A force for change - CANCELED

Additive Manufacturing is becoming more and more widespread across many industrial sectors. When a manufacturer is considering implementing AM, it is because they are seriously considering a change of either their product design, manufacturing process, or supply chain - or indeed all three. Ian will discuss the challenges, and business impact industries will face and the role of Fraunhofer Project Center in supporting local industry to manage that transition for themselves.

 • 14:15-14:40
 • Zaal 1
 • Presented by Fraunhofer

Additive Manufacturing Design measures up - CANCELED

Additive Manufacturing produced parts are more and more used in end-use products. For that the product, as well as the whole product development chain, has to adhere to the industrial quality standards. Design for AM (DfAM) plays an important role in efficiently realizing those quality standards. A schematic approach to DfAM will be presented, supported by examples on the design of metal products for industrial applications.

 • 14:40-15:05
 • Zaal 1

Bezoek expositie/demo's

 • 15:05-15:30
 • Zaal 1
 • Presented by Fraunhofer

Post-Processing - A Crucial Step for 3D Printing - CANCELED

 • Dipl.-Ing. Kai Winands Head of competence field Additive Manufacturing, Fraunhofer Institute for Production Technology (IPT)

When metal parts are manufactured using 3D printing technologies, post-processing is a crucial step within the entire process chain. Therefore, the talk will discuss which aspects have to be considered for post-processing as an important factor for a successful AM business story.

 • 15:35-16:00
 • Zaal 1
 • Presented by Fraunhofer

Turning additive manufacturing into business - CANCELED

Additive Manufacturing is steadily turning into the one of the key enabling manufacturing processes enabling totally new way of operations, business models and ultimately competitive advantage. What are the main challenges still to be resolved in the full integration of AM into the manufacturing environment? This presentation will highlight current status of the AM technologies adaptation and the future trends.

 • 16:00-17:00
 • Zaal 1

Bezoek expositie/demo's

 • 17:00-18:00
 • Zaal 1

Netwerkborrel exposanten

 • 10:00-10:25
 • Zaal 2

Lost Foam Gieten - voor snelle proto's èn serieproductie

Lost Foam gieten is een fantastisch gietproces, dat enorme ontwerpvrijheid biedt aan elke constructeur. Het is een verloren model gietproces, waarbij de productvormen ofwel uit schuim gefreesd kunnen worden en samengelijmd, of in matrijzen gevormd en dan gelijmd. Door deze beide mogelijkheden om de verloren vorm te maken, is het proces zowel geschikt voor snelle proto's als voor serieproductie. De gietstukken die uit beide methoden voor schuimmodellen ontstaan, leveren uiteindelijk hetzelfde gietstuk, in exact hetzelfde materiaal. Door de mogelijkheid om schuimdelen samen te lijmen, kunnen zeer complexe verloren vormen gemaakt worden, met allerlei interne holten en kanalen en grote overspanningen.

 • 10:30-11:00
 • Zaal 1
 • Zaal 1

Industrieel 3D metaalprinten: praktijkvoorbeelden en businesscases

 • 11:00-11:30
 • Zaal 1

3D Technology in Healthcare

In Nederland wint de toepassing van 3D beeldvorming en 3D printen snel terein binnen de gezondheidszorg. 3D virtule operatie voorbereidingen en computer geassisteerde chirurgie hebben bewezen de voorspelbaarheid en nauwkeurigheid van chirurgische ingrepen te verhogen.  Tijdens deze voordracht wordt geillustreerd hoe we middels nieuwe 3D technologie (o.a. 3D printen) de zorg voor artsen en patienten kunnen verbeteren, versnellen en goedkoper kunnen maken. Daarnaast ligt de focus op de manier waarop de zorg de komende jaren verder zal verdanderen door nieuwe ontwikkelingen als augmented relaity, object georienteerde navigatie, robotica en artificial intelligence.

 • 11:30-11:45
 • Zaal 1

Bezoek expositie/demo's

 • 11:45-12:10
 • Zaal 2

The next challenge: an end-to-end digital AM workflow

3D printing is facing the next step change: a broad adoption on the factory floor.
The driving success factor is cost per part. This cost needs to drop dramatically to enable this broad adoption. But we’re facing multiple hurdles.  For broad adoption of 3D printing on the factory floor, some things need to happen. We believe we need an increased focus on advancing the infrastructure required to support cost effective 3D printing - and by infrastructure, I mean everything beyond the printer that makes additive manufacturing happen - additive design, manufacturing workflow, and new or improved materials.

We focus on one of these aspects.
AM-Flow is the specialist on end-to-end AM digital workflow.

 • 12:10-13:30
 • Zaal 1

Bezoek expositie/demo's

 • 13:30-14:10
 • Zaal 1
 • Zaal 1 - Presented by Fraunhofer

Additive Manufacturing: A force for change - CANCELED

Additive Manufacturing is becoming more and more widespread across many industrial sectors. When a manufacturer is considering implementing AM, it is because they are seriously considering a change of either their product design, manufacturing process, or supply chain - or indeed all three. Ian will discuss the challenges, and business impact industries will face and the role of Fraunhofer Project Center in supporting local industry to manage that transition for themselves.

 • 14:15-14:40
 • Zaal 2

3D Scannen: Meer dan alleen een kopietje maken…

Het 3D scannen raakt steeds verder ingeburgerd en er komen meer scanners op de markt.
Is er een “one size fits all” oplossing voor al het scanwerk dat gedaan moet worden? Of zijn er voor verschillende objecten ook verschillende scanners nodig?
Tijdens deze lezing wordt ingegaan op deze vraag en bespreken wij de ontwikkeling van het 3D scannen. Daarbij wordt aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden een ook een beeld geschetst van de mogelijke toepassingsgebieden van het 3D scannen.

 • 14:40-15:05
 • Zaal 1

Bezoek expositie/demo's

 • 15:05-15:30
 • Zaal 2

Modelleren en simuleren voor 3D geprinte modellen - CANCELED

Slimme algoritmen maken innovatie steeds makkelijker. Met generatief ontwerpen is het een kwestie van zoveel mogelijk variabelen invoeren en de software genereert zelfstandig ontwerpvoorstellen. Met SOLIDWORKS Simulation is het eenvoudig om de modellen door te rekenen en te testen, maar wat doe en kun je er vervolgens mee? Waar houd je rekening mee in de toepassingen en hoe maak je gebruik van een 3D-printer in dit proces?

 • 15:35-16:00
 • Zaal 2

De ongekende mogelijkheden van 3D scannen

3D scannen is al lang geen noviteit meer. Toch wijst de praktijk uit dat lang niet altijd de mogelijkheden van 3D scannen goed worden benut. En inderdaad wie denkt " We scannen " even" een onderdeel en we printen het " even"", kan makkelijk tegen een teleurstelling aanlopen. Maar met de juiste aanpak en de juiste gereedschappen zijn de mogelijkheden met 3D scannen bijna onbegrensd. Wij gaan in deze lezing langs uiteenlopende projecten die in de praktijk hebben bewezen wat er middels 3D scannen kan.

 • 16:00-17:00
 • Zaal 1

Bezoek expositie/demo's

 • 17:00-18:00
 • Zaal 1

Netwerkborrel exposanten

 • 10:00-10:25
 • Zaal 3

Optimizing metal AM parts for high end industries

We've all seen images or real life examples of beautiful, polished metal 3D printed parts but how much time and energy actually went into preparing and producing these parts?

High end industries often develop complex applications for metal AM with very specific requirements. There is no handbook yet for the development of these applications and the only way to learn is by doing it. During this presentation we'll deep dive into specialized applications for three of our most important industries; medical, automotive and aerospace.
You'll learn about the challenges and the solutions of the preparation, printing and post-processing of three very special parts.

 • 10:30-11:00
 • Zaal 1
 • Zaal 1

Industrieel 3D metaalprinten: praktijkvoorbeelden en businesscases

 • 11:00-11:30
 • Zaal 1

3D Technology in Healthcare

In Nederland wint de toepassing van 3D beeldvorming en 3D printen snel terein binnen de gezondheidszorg. 3D virtule operatie voorbereidingen en computer geassisteerde chirurgie hebben bewezen de voorspelbaarheid en nauwkeurigheid van chirurgische ingrepen te verhogen.  Tijdens deze voordracht wordt geillustreerd hoe we middels nieuwe 3D technologie (o.a. 3D printen) de zorg voor artsen en patienten kunnen verbeteren, versnellen en goedkoper kunnen maken. Daarnaast ligt de focus op de manier waarop de zorg de komende jaren verder zal verdanderen door nieuwe ontwikkelingen als augmented relaity, object georienteerde navigatie, robotica en artificial intelligence.

 • 11:30-11:45
 • Zaal 1

Bezoek expositie/demo's

 • 11:45-12:10
 • Zaal 3

Conventionele gieterij in de digital supply chain

Bij Melis Gieterijen zien wij innovatie als volgt: het maken van nieuwe combinaties van nieuwe en oude kennis, middelen, apparatuur of andere factoren. In onze presentatie zullen wij aan de hand van een aantal voorbeelden laten zien, hoe en op welke wijze wij hier invulling aan geven.

 • 12:10-13:30
 • Zaal 1

Bezoek expositie/demo's

 • 13:30-14:10
 • Zaal 1
 • Zaal 1 - Presented by Fraunhofer

Additive Manufacturing: A force for change - CANCELED

Additive Manufacturing is becoming more and more widespread across many industrial sectors. When a manufacturer is considering implementing AM, it is because they are seriously considering a change of either their product design, manufacturing process, or supply chain - or indeed all three. Ian will discuss the challenges, and business impact industries will face and the role of Fraunhofer Project Center in supporting local industry to manage that transition for themselves.

 • 14:15-14:40
 • Zaal 3

Gebruik van metrologie voor het verkrijgen van de juiste data voor reverse Engineering

 • Bert Bots Sales Representative Portable, Hexagon Manufacturing Intelligence (MSC)

Het verkrijgen van data is HET startpunt van Reverse Engineering. Zonder de juiste data en de middelen om deze data te interpreteren en te bewerken is Reverse Engineering onmogelijk. Hoewel Metrologie vaak wordt gezien als het vakgebied dat zorgt voor kwaliteitscontroles gaan de mogelijkheden veel verder. Door Metrologie kunnen producten en productieprocessen juist nog slimmer worden gemaakt. Onder de slogan "Make it Smarter" laat Hexagon Manufacturing Intelligence zien dat dit alles in een gesloten proces opgepakt kan worden. Tijdens deze lezing zal Bert Bots van Hexagon Manufacturing Intelligence je meenemen in de mogelijkheden die Hexagon biedt voor Reverse Engineering.

 • 14:40-15:05
 • Zaal 1

Bezoek expositie/demo's

 • 15:05-15:30
 • Zaal 3

High-Performance polymers for the applications under the most extreme environments

What are High-Performance polymers and what are the key applications and benefits of such polymers.

 • 15:35-16:00
 • Zaal 3

Applying Prediction Algorithms to Part Selection for Print Jobs and Production Floor Scheduling

Michal Suwiczak will discuss how software can be used to link the sales team, design engineers, scheduling, the production floor and the machines themselves to create a seamless digital factory. The session will show where the first applications will be applied and how prediction and pricing algorithms are shifting the production workflow and opening business models for producers. Additionally, he will explore the need to balance predictive suggestions with the expertise of your employees. Ultimately, he will show how standardized data transfer will add new levels of automation into additive manufacturing in the coming years.

 • 16:00-17:00
 • Zaal 1

Bezoek expositie/demo's

 • 17:00-18:00
 • Zaal 1

Netwerkborrel exposanten