• 14:15-14:40
  • Zaal 2

3D Scannen: Meer dan alleen een kopietje maken…

  • Edwin Rappard
  • 4C Creative Cad Cam Consultants

Het 3D scannen raakt steeds verder ingeburgerd en er komen meer scanners op de markt.
Is er een “one size fits all” oplossing voor al het scanwerk dat gedaan moet worden? Of zijn er voor verschillende objecten ook verschillende scanners nodig?
Tijdens deze lezing wordt ingegaan op deze vraag en bespreken wij de ontwikkeling van het 3D scannen. Daarbij wordt aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden een ook een beeld geschetst van de mogelijke toepassingsgebieden van het 3D scannen.