• 11:00-11:30
  • Zaal 1

3D Technology in Healthcare

  • Prof. Dr. Thomas Maal
  • Radboudumc 3D Lab

In Nederland wint de toepassing van 3D beeldvorming en 3D printen snel terein binnen de gezondheidszorg. 3D virtule operatie voorbereidingen en computer geassisteerde chirurgie hebben bewezen de voorspelbaarheid en nauwkeurigheid van chirurgische ingrepen te verhogen.  Tijdens deze voordracht wordt geillustreerd hoe we middels nieuwe 3D technologie (o.a. 3D printen) de zorg voor artsen en patienten kunnen verbeteren, versnellen en goedkoper kunnen maken. Daarnaast ligt de focus op de manier waarop de zorg de komende jaren verder zal verdanderen door nieuwe ontwikkelingen als augmented relaity, object georienteerde navigatie, robotica en artificial intelligence.